Conditii de participare si inscriere

 

 

ART. 1 CONDITII DE PARTICIPARE

 

1.1  Poate participa la concurs orice persoană fizica majoră, barbat si femeie, având împlinită varsta de 18 ani la data completării și înregistrării/depunerii formularului de inscriere.

1.2. Participarea are loc exclusiv prin echipe formate din maximum 11 jucatori, lotul extins.  La o partida de fotbal, intra pe teren 6 jucatori (1 portar si 5 jucatori de camp), restul de 5 membri ai unei echipe fiind in calitate de rezerva.

1.3. Participantii vor fi exclusiv jucatori amatori de fotbal. Nicio echipa nu avea  in componenta si nu va putea folosi in competitie jucatori legitimati la vreun club de fotbal din Liga 1, Liga a 2-a sau Liga a 3-a.

1.4. Echipele pot avea in lot maxim 2 jucatori din Liga a 4-a.

1.5. Echipele pot avea in lot, maxim 2 jucatori inscrisi in  competitiile nationale sau zonale de   Minifotbal ( liga 1 ) si Futsal ( liga 1): Victory Cup, Smart Cup, Liga Prieteniei, Campionatul de Minifotbal Bucuresti .

Echipele nu vor putea folosi, in lot, mai mult de 2 jucatori inscrisi in aceste competitii.

1.6. Echipele inscrise in Liga a 2-a din aceste competitii si din Liga Companiilor, se pot inscrie direct, la Cupa Intercartiere Falemi Nana.

1.7. Participantii sunt obligati sa completeze online,  “Formularul de inscriere”  la concurs, in vederea participarii, cel mai tarziu cu 2 zile inainte de desfasurarea meciurilor de calificare  la Locatia la care intentioneaza sa participle ( vezi calendar Competitie). „Formularul  de  Inscriere” reprezinta formularul  completat  de  Participant pe site-ul www.cupaintercartiere.ro cuprinzand acordul expres al acestuia în vederea participării la Concursul Cupa Intercartiere, cu respectarea prezentului Regulament.

 

1.8. Participantii sunt obligati sa completeze “Formularul de inscriere” in varianta printata, la terenul la care participa, inainte de a intra in competitie.

 

 ART. 2  ÎNSCRIERILE

 

2.1. Inscrierea la Cupa Intercartiere se incheie cu 2 zile inainte de desfasurarea meciurilor de calificare, pentru fiecare sector in parte.

2.2. Echipele participante vor fi selectionate de catre organizatori pe baza inscrierilor efectuate pe site-ul competitiei www.cupaintercartiere.ro. Organizatorii își rezervă dreptul de selecta echipele participante la competiție, de a aproba sau respinge participarea unei echipe, la libera alegere si in functie de conditiile impuse de prezentul Regulament.

2.3. Inainte de a intra efectiv in competitie, fiecare jucator inscris se obliga sa semneze Formularul de Inscriere, in varianta printata.

2.4. Inainte de a intra pe terenul de joc, participantii selectati sunt obligati sa prezinte observatorului cartile de identitate in vederea stabilirii identitatii.

2.5. FORMULARUL DE INSCRIERE va cuprinde urmatoarele campuri:

  • Numele, prenumele si varsta jucatorului
  • Numele echipei
  • Terenul pe care va juca in Calificare
  • Adresa de e-mail / Telefon
  • Disclaimer Regulament

2.6. Participantii sunt obligați să respecte prezentul regulement, competiția, adversarii, publicul, organizatorii și toate persoanele implicate în derularea evenimentului.

2.7. PARTICIPANȚII LA COMPETIȚIE SUNT UNICI RĂSPUNZĂTORI PENTRU STAREA DE SĂNĂTATE PROPRIE. PARTICIPANȚII DECLARĂ ȘI GARANTEAZĂ ORAGANIZATORILOR CĂ NU AU NICIO INTERDICȚIE MEDICALĂ CU PRIVIRE LA PRACTICAREA SPORTULUI.

2.8. PARTICIPANTII RECUNOSC CĂ ORGANIZATORII SUNT EXONERATI DE ORICE RASPUNDERE CU PRIVIRE LA PROBLEMELE DE ORDIN MEDICAL CARE AFECTEAZĂ STAREA DE SANATATE A PARTICIPANTILOR SAU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE CĂTRE ACEȘTIA.

2.9. Organizatorul  își  rezervă  dreptul  de  a  suspenda  în  orice  moment  și  la  libera  sa apreciere procesul  de  înscriere.

2.10. Prin   completarea  și  trimiterea  Formularului  de  Inscriere   publicat  pe  site-ul www.falemi.ro participanții confirmă că  au  citit și au acceptat prevederile prezentului Regulament, iar toate datele si informatiile furnizate sunt complete, corecte și exacte (nume, prenume, varsta etc).

2.11. Organizatorul are dreptul de a invalida cererile/formularele de înscriere ale persoanelor care nu îndeplinesc condițiile impuse prin prezentul Regulament, formularele incomplete sau incoerente, precum și cele care nu corespund realității cuprinzând date inexacte, au un continut care contravine ordinii publice, bunelor moravuri, au caracter politic si/ sau xenofob.
 

-->